WaaromDromenspel

"Juf heeft hun geloof op een toekomst, als een groot spel met een zeepbel vorm gegeven tussen 2 stokjes en groter en langer wordt de bel, tot de kinderen er hun eigen dromen aan kunnen  toevoegen, want dromen mag, de zeepbel moet vrijgemaakt,
niet kapot gemaakt met de stellige hoop op verwezenlijking, daar niet alleen in geloven en op hopen, maar er met hart en ziel samen aan werken,
dan kan deze mooie droom op reis worden verzonden.
 
MM"

                Daarom!!!!

Wie zijn wijDick Haan

voorzitterAnnelies Haan

secretaris-penningmeester


Henk Bralts

bestuurslid

Wij zijn een aantal (ex-)medewerkers in de Nederlandse gezondheidszorg. 
Onze visie is neergelegd in ons beleidsplan 2019-2020

Wat we tot nu hebben bereikt is te vinden in het Jaarverslag en Jaarrekening 2018.

En hoe wij er toe zijn gekomen en denken over de toekomst hebben we getracht te verwoorden in dit stukje "informatie"

Voor onze statuten, zie het afschrift van de Akte van Oprichting.

Ambassadeurs

Wij worden bijgestaan door een aantal zgn. ambassadeurs.
Zonder ambassadeurs zouden we niet bij machte zijn onze doelen te bereiken.
Zij zijn onze handen-en-voeten om onze doelen te realiseren.
Zie voor de "profielschets" van onze ambassadeurs dit stukje informatie.
Als u belangstelling hebt ons op deze wijze bij te staan, neem contact met ons op via info@support4ghanesekids.com
Jaarverslagen en jaarrekeningen

2015

2016

2017

2018