help kinderen een toekomst te bereiken
Nieuwe ontwikkelingen

Op deze pagina houden wij onze recente ontwikkelingen en gebeurtenissen bij.

Urgent

Onderwijs is van levensbelang

Sinds onze reis in februari 2016 hebben we prioriteit gegeven aan het School Feeding Program in het Fetentaa UNHCR Refugee Camp.
Het vijf maanden sponsoren van dit project is een groot succes gebleken.

Tijdens onze reis in oktober 2016 zijn we in staat gebleken nog 4, later aangevuld tot 6, nieuwe studenten te laten selecteren voor een senior high school opleiding.
We mochten ze ontmoeten:De al gestarte zestien studenten maken op dit moment goede vorderingen!
In 2017 is onderwijs gratis geworden.
Wel dient iedere student nog een "startpakket" met boeken en huishoudelijke spullen aan te schaffen.
De kosten hiervan zijn nog niet geheel duidelijk maar zullen ca €300 bedragen per student.
In die nieuwe situatie zijn 2017 twaalf nieuwe studenten gestart, waarmee het totaal 28 is geworden.
De eerste groep is juni 2018 afgestudeerd.
Onderwijs is nodig voor een toekomst.
Wij hebben uw steun nodig om dat te realiseren.
Zie ook onze pagina's "Doneer" en "De Kinderen".

School Feeding Program

Het School Feeding Program draait nu onder verantwoordelijkheid van de Ghanese overheid.


Projecten

Onderwijs en schoolvoeding.
Twee doelen waarin veel sponsorgeld wordt opgeslokt.
Noodzakelijk.
Gebaseerd op het gegeven, dat er geen geld voor voortgezette opleiding is.
En voedsel schaars is door langdurige droogte.
Een droogte die zes maanden duurt.
Maar als we dan op het terrein achter het kamp negen tappunten tegenkomen....

....en in het naai atelier is slechts één individu bezig tussen meerdere "ingrediënten"....

......dan zijn de materiële noden misschien niet het enige probleem.
Dan missen we samenwerking, organisatie etc....
Dan zijn er misschien mogelijkheden om, als aan die voorwaarden is voldaan, gelden voor onderwijs en voeding door de mensen in het kamp zelf te laten genereren.
Aangezien we al enkele jaren daar bekend zijn, durfden we dat onderwerp te bespreken.
Resultaat?
Er wordt nu gewerkt aan een irrigatie-/landbouwproject en naai atelier.

Onder de leiding van Gregory van de NCS wordt nu aan al die projecten gewerkt.
Projecten die verder mogen groeien dan alleen het doel van geld voor onderwijs en voeding.
Zolang dat ene doel maar gewaarborgd is: geld voor voeding en onderwijs van hun eigen kinderen.
En mogelijk gaat ook de community van Fetentaa straks mee profiteren. Iets wat de integratie van het vluchtelingenkamp alleen maar ten goede zal komen.
Een complexe klus met vele invalshoeken.
Naai atelier

In juni 2016 is in het Algemeen Dagblad een heel kleine oproep geplaatst:Het resultaat?

Een iPhone die bijna doorbrandde!!
Honderden dozen, doosjes en pakjes met knopen, ritssluitingen, spelden etc. etc. etc........!!
En tijdens de telefoongesprekken zulke hartverwarmende en vaak ook ontroerende verhalen.
 
 
 
Alles is tijdelijk opgeslagen, verzameld en verscheept naar Ghana.

Tijdens onze reis in oktober 2016 hebben we de kleermakers en-maaksters gesproken.
Uitgelegd, dat we ze ondersteunen met startmateriaal en bovenal het zoeken van mensen die ons weer kunnen helpen met het vinden van een goede en commerciële markt voor hun produkten.
Aanvankelijk leek er scepsis te overheersen.
Er is ze gevraagd een groep te vormen met een leider en bestuur. 
Ze zijn in staat gebleken statuten op te stellen.


In mei bleken ze in staat te zijn gezamenlijk een proefcollectie samen te stellen.Oktober 2017 was er van teamgeest echter weinig te merken.
Er is een ultimatum gesteld en mogelijk gaan we, met hetzelfde concept, binnenkort verder met een hernieuwd team.
Leiderschap is daarin cruciaal!Landbouw

Juli 2016 brachten wij een bezoek aan de universiteit in Kumasi.Overleg over het realiseren van een betere irrigatie en landbouw in het kamp.Er was een pomp en er liep een leiding door het kamp.
En op het land stonden al negen tappunten!
Misschien alleen een kwestie van een extra Polytank om druk op te bouwen, een grote rol tuinslang en een aantal sprinklers?
Het hoofdprobleem bleek de samenwerking en organisatie te zijn.
Gregory kwam daarna al met een meer gedetailleerd "businessplan".
Maar hoe krijg je van die diverse groep nou de neuzen in één richting?
We hadden er geen idee van.
De laatste dag van ons bezoek oktober 2016 was de meeting met de groep.
Toen bleek dat ze al eens een groep hadden gevormd. Nog niet officieel.
Maar om elkaar bij te staan in het verbouwen van een diversiteit van produkten!
Het initiatief bleek te zijn mislukt door gebrek aan training en het gemis van een goede markt.
Training was ook het probleem bij het greenhous, neergezet door een instantie zonder verder follow up.Iets om zaaigoed te gaan verbouwen?
En dus werd ons idee van goede training weer bevestigd.
Evenals een markt voor hun produkten.Plots begon een vrouwelijk deelnemer geëmotioneerd in het Frans een betoog. We kregen de indruk dat ze opponeerde...
De vertaling leerde anders: het ging om hun eigen kinderen en zij waren daarvoor zelf verantwoordelijk en moesten daarvoor zelf alle mogelijkheden aanpakken!!!!!
We hoefden niets meer te zeggen.
Dat geluid hadden we nog nooit eerder gehoord.
Binnen een paar maanden waren statuten opgesteld en een bestuur gevormd.

De landbouworganisatie "ASPROVI" was een feit.
Terug gekeerd van een drie-weeks bezoek aan Ghana in oktober 2017 is dit de stand van zaken:
- bisschop Matthew Kwasi Gyamfi van Sunyani heeft verantwoordelijkheid en controle van onze projecten op zich genomen.
- door UNHCR en Ghana Refugee Board wordt belangstellend naar de ontwikkelingen gekeken.
- met de organisatie Wienco, een initiatief van de Nederlander Henry Wientjes, is contact gelegd om ons bij te staan bij de start van het landbouwproject. Zij hebben alle know how, ook voor irrigatie, keuze van zaden en bemesting en voor een markt.

- via de AH-Foundation is contact gelegd en een bezoek gebracht aan Blue Skies. Een organisatie noord van Accra die tropisch fruit vers verwerkt en exporteert, o.a. naar AH in Nederland. 

Zij hebben belangstelling voor afname van mango's en ananas zodra we die kunnen leveren.
- om een breder advies te krijgen hebben we een gesprek mogen hebben met Ron Strikker, de Nederlandse ambassadeur in Accra.

- en op dit moment zijn we druk doende om het benodigde startbudget te verkrijgen. Veel (digitaal) papierwerk!