spel en schoolbetekenen leren en toekomst
Deze kinderen werken aan hun toekomst

Tien kinderen uit het Fetentaa UNHCR Refugee Camp zijn , dankzij de steun van onze sponsors, begin november 2015 gestart met hun "secondary schoolopleiding" voor 3 jaar.
Wij willen proberen om ze via deze pagina hierin te volgen als groep.
We hopen dat ze binnenkort zichzelf via dit medium kunnen voorstellen.
Tijdens ons bezoek aan Ghana in februari 2016 hebben we geprobeerd dit vorm te geven.
Voorlopig zal dit alleen nog kunnen via een klassieke briefwisseling.
Zie ook hieronder.

Dit is, als start, de eerste foto van zeven van de tien kinderen, die dankzij onze sponsors, dat jaar de kans kregen om een eigen toekomst te creëren d.m.v. een "senior high school" opleiding. 28 oktober 2015 hebben wij deze kinderen voor het eerst ontmoet. Zie ook het reisverslag.Die middag hadden we een urendurende lunch met Bishop Matthew Kwasi Gyamfi. Hij is erin geslaagd ze alle tien op twee scholen in de eigen regio geplaatst te krijgen en alles te combineren in één door ons te betalen rekening.
Bijkomend voordeel was dat het tarief voor niet-Ghanese kinderen hoger is dan voor Ghanese. Op de scholen van de Diocese is het Ghanese tarief gehanteerd.
Nadat we de Ghanese bancaire horden hadden genomen kregen we deze foto's van de groep, die uit handen van de bisschop alle schoolbenodigdheden, ook voor hun interne verblijf daar, overhandigd kregen.

  

Zo geweldig om deze gezichten te zien, als ze kennelijk hun kleding aan het aanschaffen zijn.

  

Februari 2016 hadden we een ontmoeting met hen in hun school.
Ze doen het echt geweldig!!Er is nog uitgebreid gesproken over de communicatie tussen Nederland en deze tien studenten.
Het technische probleem is, dat ze op hun school op hun kamers geen stroom hebben. Tevens hebben ze niet de beschikking over computers. Deze zijn wel in het kamp, maar daar zijn ze alleen in de vakanties!!
Via het Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk is nu een klassieke briefwisseling tot stand gekomen tussen leerlingen uit twee culturen!

En daarom is dit ook nu nog steeds urgent!!
Sinds onze reis in februari 2016 hebben we prioriteit gegeven aan het School Feeding Program in het Fetentaa UNHCR Refugee Camp.
Het vijf maanden sponsoren van dit project is een groot succes gebleken.
Daarna is de urgentie terug gekeerd om jaarlijks een aantal "nieuwe" studenten een voortgezette schoolopleiding te garanderen.
De al gestarte tien studenten maken op dit moment goede vorderingen!

Tijdens onze reis oktober 2016 hebben we ze weer ontmoet.
Een geweldige groep die een steeds opener indruk maakt en zich geweldig ontwikkelt.
Tijdens diezelfde reis hebben we in Ghana laten weten, dat in 2016 in ieder geval vier nieuwe studenten kunnen starten.
We hebben ze mogen spreken.We doen ons best om het aantal nog wat te laten groeien.
Weliswaar is onderwijs nu gratis geworden in Ghana, maar het vereiste startpakket á €300,- is voor velen nog een onoverkomelijke hindernis. Wij steunen ze daarin.
in 2017 zijn weer 12 studenten aan het totaal toegevoegd.
Aangezien met het nieuwe schoolfinancieringsysteem de Ghanese overheid nu verantwoordelijk is geworden, zijn deze 12 verspreid over Ghana in scholen geplaats.
Zij hebben onderwijs nodig voor hun toekomst.
Wij hebben uw steun nodig om dat te realiseren.
Zie ook onze pagina "Nieuws" en "Doneer".

Wij hopen dat u hun toekomst ook aan het hart gaat.
Help ons daarom. 
Hoe?
Kijk op onze pagina "Doneer".
Op de pagina "Wie ons steunen" vermelden wij in beginsel alle bedrijven, instellingen en al-of-niet-particuliere acties. Mocht u, los van dat uitgangspunt, specifiek wel of niet vermeld willen worden, laat het ons weten.