door sport en spel wapenen we Ghanese kidstegen seksueel misbruik en geweld
Agenda

Zodra ons landbouwproject daadwerkelijk van start gaat zal er weer een reis naar Ghana worden gepland.


Promotieactiviteiten

Op 13 december 2014 trotseerden wij de koude in Harderwijk om op een kunstmarkt kunst te verkopen van gerecycled materiaal en om onze stichting te promoten.


Zaterdag 7 februari 2015 hielden wij een kunstveiling.

Zie ook de artikelen in "Media".

Juni 2015 bezochten wij de UNESCO werkgroep van het Christelijk College Nassau-Veluwe te Harderwijk. Zij zegden ons toe ons met de opbrengst van hun actie van vrijdag 11 september 2015 te gaan steunen. 
Het resulteerde in een fantastische opbrengst en een meerjarige, intensieve samenwerking.
Zie hiervoor onze pagina "CCNV"

Zaterdag 17 december 2016 hebben wij ons gepresenteerd op de Veluwse Kerstmarkt in Ermelo.
De koude was met dikke kleding geen probleem meer.
Wij hebben kunstvoorwerpen te koop aangeboden, gemaakt van vele knoopjes, nagekomen zendingen voor het naai atelier, nadat alle andere dozen al waren verscheept.
Uiteraard zal de opbrengst voor het naai atelier worden besteed.
De reacties die we kregen waren leuk!
En enkele nieuwe contacten zijn weer gelegd!
Reisverslagen

Onze reisverslagen zijn in de eerste plaats gemaakt om onze persoonlijke achterban te informeren.
De stijl is daarom zoals die is.
Maar ze geven de sfeer voelbaar weer en worden daarom nu gepubliceerd.Mei 2014

Onze eerste reis om in het St Mary's Hospital medische steun te geven

Het was onze eerste kennismaking met het ziekenhuis en vluchtelingenkamp.
Deze eerste ervaringen zijn hier te lezen.September 2014

Van deze reis is geen echt verslag. Wel veel foto's.
We introduceerden in het ziekenhuis apparatuur voor hartfilmpjes en startten met speelmogelijkheden voor de kinderen.
   


Januari 2015

Een soloreis, voornamelijk om verder te gaan met de ECG-training, zelf hartecho's te maken en te kijken of de medicatievoorziening kon worden verbeterd. 
En in het vluchtelingenkamp werden toekomstplannen besproken.

Er zijn twee verslagen van, zonder foto's. Deel één en twee.


April/mei 2015

We gingen gedrieën om het onderwijs in het ziekenhuis voort te zetten en daadwerkelijk te starten met de bouw van een speeltuintje in het St Mary's Hospital.
Verdere plannen voor de zelfde actie in het vluchtelingenkamp werden afgerond.

Het verslag is hier te vinden.


Oktober 2015

Op deze reis werd veel aandacht geschonken aan de verdere training van mensen in St Mary's Hospital.
Ook bezochten we het vluchtelingenkamp en maakten kennis met de tien scholieren die nu een opleiding gaan starten.
De inhoud van de container werd aangetroffen en we waren diep onder de indruk van de wijze waarop deze werd gebruikt.

Tijdens het verblijf hadden we een buitengewoon constructief gesprek met de bisschop van Sunyani.
Alles is te lezen in het verslag van deze reis.


Februari 2016

De eerste reis samen met het Christelijk College Nassau-Veluwe.
Ook voor ons een geweldige ervaring.
De indrukken waren overstelpend.
Er is onvoorstelbaar veel gezien en beleefd in korte tijd.

Er kan met deze ervaringen veel worden gedaan.
Zie ook het verslag van deze reis.
Alle indrukken worden nu verwerkt om tot daadwerkelijke projecten te komen.
Een dringend probleem op dit moment is de ernstige droogte en voedselschaarste.
Rijen mensen bij lijsten waarop staat wie er nu wel en wie geen voedsel uitgereikt krijgt.....
Meisjes van 16 jaar die bij je komen smeken om eten voor twee kindjes....
We kunnen de wereld niet redden.
Maar we hebben besloten om in ieder geval zo snel mogelijk actie te ondernemen om het School Feeding Program voor 400 kinderen op de basisschool in het kamp, te steunen.
Hiervan kwamen 5 april al wat foto's binnen:
  

  
Voor de informatie die we voor potentiële sponsors gebruiken, klik door naar dit stukje.
En als mogelijke oplossing op langere termijn gaan we al onze contacten benutten om te kijken of we een irrigatiesysteem kunnen realiseren.
Waarna gezocht zal worden naar professionele begeleiding om in het kamp een efficiënte landbouw te verwerkelijken.
We gaan doen wat we kunnen.


Juli 2016

Tijdens deze reis zijn uitbreidingen aangebracht in het speeltuintje in St Mary's Hospital.
En uiteraard kregen de kinderen in het UNHCR Fetentaa Refugee Camp weer alle aandacht.
In februari bleek het voedselprobleem groot te zijn.
Zie informatie van bovenstaande reis.
Het School Feeding Program liep op volle toeren en ook wij werden onverwijld, passend uitgedost, aan het werk gezet.
 
Het meeste werk ging echter zitten in uitgebreid overleg met kamp en vertegenwoordiging van de UNHCR.
Dit om uiteindelijk te komen tot een permanente oplossing, waarbij enerzijds de kinderen geen voedselprobleem meer zullen ervaren.
En waarbij anderzijds door een georganiseerde aanpak en efficiënt gebruik van alle, al of niet aanwezige, middelen een situatie ontstaat waaruit onderwijs voor de kinderen in het kamp uit eigen middelen kan worden bekostigd.
Een gigantische klus, waarover hopelijk binnenkort een meer aangepast verslag.
Zie voor de "aantekeningen" en indrukken ter plaatse het verslag van deze reis.


Oktober 2016

Een reis van drie weken.
Intensief gewerkt.
De basistraining hartecho's in het St Mary's Hospital is afgerond.
Compleet met certificaten.
Het speeltuintje in hetzelfde ziekenhuis krijgt steeds meer vorm en vooral kleur!

In het Fetentaa UNHCR Refugee Camp zijn gesprekken gevoerd met respectievelijk een groep kleermakers en -maaksters en een groep landbouwers.
Beide groepen waren verrassend positief en gaan zich organiseren.
Beide zorgen binnen twee maanden voor statuten en een bestuur.
Wij gaan hier in Nederland verder met het ondersteunen door te zoeken naar goede training en markten.
Zodat hun kinderen straks naar een voortgezette opleiding kunnen en niet meer met een lege maag in de schoolbanken hoeven te zitten.
En er was weer een overdaad aan Afrikaanse cultuur.

Zie voor actuele ontwikkelingen onze pagina "Nieuws".
Onze persoonlijke ervaringen zijn te lezen in het reisverslag.


Januari 2017

Dit was weer een soloreis.
De training in ECG's en echo's is nu uitgebreid naar meerdere ziekenhuizen.
En in het kamp is intensief gesproken met de groep kleermakers en landbouwers, die verder gaan met de projecten die ze, samen met ons, vorm gaan geven om uiteindelijk zelf geld te verdienen voor onderwijs en voeding.
Beide groepen hebben hun ontwerp statuten al klaar. 
Wij gaan intussen verder met de voorbereidingen van een daadwerkelijke start.
Het was hartverwarmend om het enthousiasme uiteindelijk te mogen ervaren.
We zijn hoopvol.


Zie voor meer informatie ook ons reisverslag.


April/mei 2017

Een reis van twee weken.
De ECG-training werd in Berekum voortgezet en met de universiteit in Kumasi zijn we in contact om een verdergaand trainingsprogramma voor veel meer ziekenhuizen op te zetten in het maken en gebruiken van ECG's en basale hartecho's.
Onze projecten in het kamp krijgen steeds meer vorm en de eerste afspraken over een markt zijn gemaakt!
Verantwoordelijkheid en controle worden door de bisschop van Sunyani overgenomen, na overleg met UNHCR Ghana.
En in twee dagen hebben we 38 kinderen met mogelijk aangeboren hartafwijkingen geëcho'd.
22 van hen zijn geselecteerd en voorgelegd aan Save a Child's Heart om te worden geopereerd.

Voor meer details, zie ook hiervoor weer ons reisverslag.


Oktober 2017

Een van de meest intensieve bezoeken aan Ghana.
Drie weken continu bezig geweest met onze projecten.
We verbleven dit keer in een hotel in Berekum.
Het Fetentaa UNHCR Refugee Camp is veelvuldig bezocht.
Er is maximaal aandacht geschonken aan het landbouw en naai-atelier project.
In Accra hebben we organisaties als Blue Skies en Wienco in het kader van onze projecten bezocht.
Ook mochten wij daar Ron Strikker, de Nederlandse ambassadeur in Ghana, uitgebreid spreken.
Tevens is veel aandacht aan school- en sportproject geschonken.
De vorderingen van alle projecten worden bijgehouden op onze pagina's "Projecten" en "Nieuws".

Uiteraard is er ook van deze reis weer een uitgebreid, dagelijks verslag gemaakt.


December 2017

Eigenlijk geen reis van de stichting. 
Het doel was het bijwonen van een bruiloft op 30 december 2017 van een van onze vrienden.
Geen reisverslag.
Wel een reis met intense indrukken, variërend van bruiloft tot begrafenis en alles wat daar tussen in ligt.
De koffers waren vol met spullen voor het preventieproject van onze tandartsvrienden, zie reis oktober 2017, in het Fetentaa UNHCR Refugee Camp.
Dit was het resultaat:

"White Teeth for a real African Smile"

Juni 2018

Een soloreis.
Er is vooruitgang geboekt met onze projecten in het kamp.
De tailor group begint een team te worden.
Er wordt nu echt gewerkt aan het realiseren van een sportvereniging.
En het landbouwproject nadert het punt dat daadwerkelijk kan worden gestart.

Zie ook hiervan meer in het reisverslag van deze reis.


Juli 2018

Een reis in het kader van ons PUM ECG training project. 
Geen activiteit van Support 4 Ghanese Kids, maar we zijn uiteraard weer veel bekenden tegen gekomen en eigenlijk loopt het hele verhaal gewoon door.
Daarom ook van deze reis het reisverslag op onze site.

Er is veel met lokaal vervoer gereisd.
Gelukkig niet met het vehikel van bijgaande foto.....


September 2018

Een reis van een week.
Er zijn veel kilometers gemaakt en hard gewerkt aan het functioneren van ons team.
De communicatie is gigantisch verbeterd en samen hebben we bijna alles kunnen afronden van de voorbereiding voor het landbouwproject.
Er wordt nu gewerkt aan de laatste offertes en onderhandelingen omtrent het stuk land.

Ons team!!!
Voor het verhaal van deze reis zie het reisverslag.

Oktober 2018

Wederom een reis van een week.
Nu in het kader van ons ECG trainingsproject.

Januari 2019 gaan we daadwerkelijk met de training van start.
Ook hebben we in de vrije uurtjes ontmoetingen gehad met onze teamleden t.b.v. onze projecten in het kamp.
Zie ook ditmaal hiervoor ons reisverslag
Er is in één week op meerdere fronten vreselijk veel bereikt.


Januari/februari 2018

Een soloreis van twee weken.
De laatste puntjes zijn op de i gezet om binnenkort daadwerkelijk met ons landbouwproject te starten.
De organisatie van e.e.a. is nu duidelijk neergelegd bij de projecteigenaar: de bisschop van Sunyani.

Er zijn forse vorderingen geboekt en er is weer veel geleerd, zeker door ons.
Zie de samenvatting van alle dagelijkse reisverslagen.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer een nieuwsbrief sturen met de werkelijke start van het landbouwproject!